güneydoğu anadolu bölgesinin özellikleri slayt Millä raskausviikolla olet?

südtirol andreus golf spa resort Verkkopalvelun käyttöehdot

1. Yleistä

antonov 225 wikipedia español Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Otavamedia Oy:n ylläpitämiin verkkopalveluihin.

mika häkkinen vaimo Verkkopalvelut tarkoittavat näissä käyttöehdoissa kaikkia Otavamedia Oy:n ylläpitämiä internetissä olevia verkkopalveluita. Tällaisia voivat olla sen kustantamien lehtien verkkojulkaisut tai niihin liittyvät palvelut, vain verkossa julkaistavat verkkojulkaisut, verkkoyhteisöt, keskustelupalstat (chat) ja muut Otavamedian kulloinkin verkossa tarjoamat palvelut (kaikki yhdessä ja erikseen jäljempänä palvelu).

høyang polaris brasserie stekepanne 24cm Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Otavamedia Oy:n ylläpitämiin palveluihin, jollei jonkin palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu.

nähdään niin harvoinet Verkkopalvelua käyttävän (jäljempänä asiakas) on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi päästäkseen käyttämään palvelua edellyttipä palvelun käyttö rekisteröitymistä tai ei.

2. Rekisteröityminen

kulmien kestopigmentointi hinta jyväskylä Asiakas liittyy palveluun rekisteröitymällä käyttäjäksi siihen liittyvillä www-sivuilla ja hyväksymällä siellä nämä palvelun käyttöehdot itseään sitoviksi. Rekisteröitymisen yhteydessä asiakas valitsee itselleen palvelun käytön mahdollisesti edellyttämän käyttäjätunnuksen ja salasanan.

pyöreä reikä peltiin Maksulliseen palveluun rekisteröityminen edellyttää 18 vuoden ikää tai edunvalvojan eli huoltajan suostumusta.

tärkeimmät suomalaiset kirjailijat Otavamedia Oy:llä on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot tämän rekisteröityessä maksulliseen palveluun. Otavamedia Oy:llä on oikeus estää asiakkaalta maksullisen palvelun käyttö, jos se luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksuhäiriöiden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on perusteltua.

3. Palvelun sisältö

minä olen muistanut timo turunen Otavamedia Oy pyrkii siihen, että sen palvelut ovat mahdollisimman korkeatasoisia. Otavamedia vastaa palvelun toimituksellisesta sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta. Otavamedia Oy ei vastaa palvelussa olevilla keskustelu- tai muilla vastaavilla palstoilla esitetyistä näkemyksistä tai mielipiteistä.

bakan cevdet yılmaz nereden aday Otavamedia Oy kehittää palvelua kaiken aikaa ja sillä on oikeus muuttaa palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa. Otavamedia Oy on myös milloin tahansa oikeus lopettaa palvelun tuottaminen. Tästä ilmoitetaan palvelun omilla sivuilla hyvissä ajoin ennen lopettamista.

haagin sopimus kansainvälisestä yksityisoikeudesta Otavamedia Oy ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Otavamedia Oy:n palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

childish gambino heartbeat lyrics übersetzung Otavamedia Oy ei vastaa palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

ilmalämpöpumppu asennus tarjous Otavamedia Oy vastaa vain itse palvelun kautta myytäväksi tarjoamistaan tuotteista ja palveluista annettavien tietojen oikeellisuudesta sekä niiden laadusta ja toimivuudesta.

4. Palvelun käytettävyys

kynsisieni lääkkeet hinta Otavamedia Oy tekee parhaansa, jotta palvelu olisi asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Otavamedia Oy ei kuitenkaan vastaa palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Otavamedia Oy ei vastaa palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

hyvää kannattaa odottaa englanniksi Otavamedia Oy:llä on oikeus keskeyttää palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Otavamedia Oy rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

diseños de canteros para jardines Siinä tapauksessa, että maksullisen palvelun käyttö estyy muista kuin asiakkaasta johtuvista syistä vähintään yhdeksi (1) vuorokaudeksi, pidentää Otavamedia Oy palvelun käyttöaikaa vastaavasti. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että asiakas reklamoi toimintahäiriöstä Otavamedia Oy:tä, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on käyttökatkosta, josta Otavamedia Oy on ilmoittanut asiakkaalle ennakkoon. Muuta korvausta ei asiakkaalla ole käyttökatkon johdosta oikeutta saada.

5. Oikeudet

gothic 2 die vermissten bürger Palvelun sisältö on tekijänoikeuden suojaama. Palvelussa olevaan aineistoon saattaa myös sisältyä lailla suojattuja tavaramerkkejä.

mäkiauton teko ohjeet Palvelun kaikki oikeudet ovat Otavamedia Oy:llä tai muilla palvelun sisällöntuottajilla taikka lisenssinhaltijoilla. Asiakas ei saa tällä sopimuksella mitään palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää palvelua näiden käyttöehtojen ja mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen mukaisesti.

6. Asiakkaan oikeus käyttää palvelua

puhelimen näytön korjaus joensuu Asiakas saa palveluun näiden käyttöehtojen mukaisesti rekisteröityessään näissä ehdoissa ja mahdollisissa palvelukohtaisissa ehdoissa määritellyn oikeuden käyttää palvelua.

nilsiä sää ilmatieteenlaitos Asiakas on tietoinen, että vaikka Otavamedia Oy:n palvelun kautta voi olla pääsy muiden palveluntuottajien palveluihin, saattaa näiden palveluiden käyttäminen edellyttää erillistä rekisteröitymistä.

twister gröna lund fakta Asiakas saa käyttää palvelua vain omiin tarkoituksiinsa. Asiakas ei ole oikeutettu valmistamaan tai valmistuttamaan palvelun sisällöstä kappaleita (kopioita) eikä saattamaan sen sisältöä tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei Otavamedia Oy ja muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus valmistaa palvelun sisällöstä muutama kappale omaa yksityistä ei-kaupallista käyttöään varten tai muissa lain nimenomaisesti sallimissa tapauksissa.

błogosławieństwa rodziców dla nowożeńców Asiakas sitoutuu siihen, ettei hän lähetä, välitä tai tallenna palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä olemaan yllyttämättä toista tällaiseen toimintaan. Asiakas sitoutuu myös olemaan lähettämättä, välittämättä tai tallentamatta palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan lupaa. Kaupalliset toimijat eivät saa markkinoida omia palveluitaan tai tuotteitaan palvelussa.

syyttömät silminnäkijät dvd Otavamedia Oy:llä on oikeus estää edellä tarkoitetun luvattoman aineiston julkaisu palvelussa tai poistaa sellainen aineisto palvelusta. Asiakas vastaa luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista.

bosch yleiskone käytetty Otavamedia Oy:llä on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että palvelua käytetään edellä mainitun luvattoman aineistoin levittämiseen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

7. Käyttäjätunnus ja salasana

crémeux au chocolat noir Asiakas vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Asiakas vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.

nuñez horarios chuy Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Otavamedia Oy:lle käyttäjätunnuksensa tai salasanansa katoamisesta tai joutumisesta kolmannen tietoon tai haltuun. Ilmoitus tehdään sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Saatuaan Otavamedia Oy:n kuittauksen ilmoituksestaan asiakkaan vastuu palvelun käytöstä lakkaa.

movitek etelä suomi Asiakas voi saada kadonneen käyttäjätunnuksen ja salasanan tilalle uudet niin halutessaan. Asiakkaan oikeudet käyttää palvelua voidaan tällöin siirtää uudelle tunnukselle ja salasanalle, samoin kuin maksullisen palvelun käyttämättä oleva osa. Käyttämättä olevaa osaa ei kuitenkaan palauteta asiakkaalle rahana. Otavamedia Oy:llä on oikeus periä asiakkaalta muutoksista ja siirrosta kohtuullinen korvaus.

roosa väri englanniksi Otavamedia Oy:llä on oikeus muuttaa asiakkaan käyttäjätunnus tai salasana sekä muut palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut hyväksyttävät syyt sitä edellyttävät. Otavamedia Oy ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.

8. Henkilötiedot

customs clearance in español Asiakkaan tulee antaa Otavamedia Oy:lle palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista Otavamedia Oy:lle.

ricinolja inte bra för håret Otavamedia Oy:llä on oikeus käsitellä asiakkaan henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti sekä rekisteriselosteessa (http://www.otavamedia.fi/tietosuoja) tarkemmin kuvatuin tavoin.

futbol sala para niños en madrid Asiakkaan tiedot tallennetaan Otavamedia Oy:n asiakasrekisteriin.

en tiedä mitä haluan opiskella Otavamedia Oy ei luovuta asiakkaan tietoja konsernin ulkopuolisille tahoille.

samistal yaylası dinle youtube Asiakkaalla on lainmukainen oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten.

lucky egg pokémon omega ruby Otavamedia Oy:llä on oikeus lähettää asiakkaalle suoramarkkinointia sähköpostilla ja tekstiviestinä, mikäli asiakas on rekisteröityessään antanut tähän suostumuksensa.

9. Tietoturva

kuoleeko täit pakkasessa Asiakas on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

neljän viljan puuro mikrossa Otavamedia Oy säilyttää kaikki asiakasta koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Otavamedia Oy järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Otavamedia Oy ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

10. Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

virusperäinen keuhkoputkentulehdus oireet Asiakas vastaa itse palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa palvelulle tai muille verkon käyttäjille.

11. Palvelusta perittävät hinnat

op kiinteistövälitys rauma Otavamedia Oy:n tarjoamat palvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Kunkin palvelun yhteydessä ilmoitetaan, onko kyse maksuttomasta vai maksullisesta palvelusta.

leopardigekko myydään 2015 Kotilieden verkkopalvelu on maksuton.

piotr budziszewski płońsk Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Maksullisesta palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä palvelun käytön mukaan määräytyvä taikka aikaan sidottu käyttömaksu.

teemu lehtilä hiihtoliitto Otavamedia Oy voi muuttaa palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä palvelun sivuilla.

12. Maksaminen

en kuule heinäsirkkoja Asiakas on velvollinen suorittamaan maksullisesta palvelusta perittävän maksun Otavamedia Oy:n palvelun yhteydessä ilmoitetulla tavalla, esimerkiksi laskulla, verkkopankissa tai mobiilipäätelaitteen avulla. Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. Viivästyneestä maksusta Otavamedia Oy:llä on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien.

tehohoito hiuksille kookosöljy Maksukehotuksesta Otavamedia Oy:llä on oikeus periä hinnaston mukainen huomautusmaksu sen käsittelystä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. Otavamedia Oy:llä on lisäksi oikeus periä laskun perimisestä aiheutuvat kohtuulliset perimiskustannukset.

hikoiluttaa ja väsyttää Otavamedia Oy:llä on oikeus estää asiakkaan pääsy palveluun, mikäli maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä. Otavamedia Oy:llä on oikeus periä kohtuullinen korvaus palvelun uudelleen avaamisesta.

13. Asiakkaan palveluun toimittama aineisto

magellan crossover päivitys Asiakas antaa Otavamedia Oy:lle oikeuden julkaista Otavamedia Oy:n palveluun lähettämänsä aineisto kokonaan tai osittain. Otavamedia Oy ei maksa julkaisemisesta palkkiota tai muuta korvausta.

vaurioituneen ajoneuvon rekisteröintikatsastus Asiakas vastaa siitä, että julkaistavaksi lähetettävä aineisto ei loukkaa kolmannen tekijän-, tavaramerkki- tai muuta immateriaalioikeutta ja ettei se ole loukkaavaa tai muuten lainvastaista sekä että hänellä on muutenkin oikeus antaa se Otavamedialle julkaistavaksi. Otavamedia Oy:llä ei kuitenkaan ole oikeutta julkaista asiakkaan lähettämää sähköpostiviestiä tai muuta selvästi ei-julkaistavaksi tarkoitettua aineistoa.

björkö telnfabrik ab Asiakas vastaa kaikista lähettämänsä aineiston käyttöön liittyvistä kolmansien esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista.

redondo ball welche größe ist richtig Otavamedia Oy ei sitoudu säilyttämään asiakkaan palveluun tilaamatta lähettämää tai muuten toimittamaa aineistoa.

14. Palvelun käytöstä aiheutuva vahingonkorvausvelvollisuus

auton peräkärryn laidat Asiakas on velvollinen korvaamaan Otavamedia Oy:lle näiden käyttöehtojen, mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen, palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot.

tekstiilipesurin vuokraus jyväskylä Otavamedia Oy ei ole velvollinen korvaamaan palvelun käytöstä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.

15. Ylivoimainen este

nuken syöttötuoli citymarket Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Otavamedia Oy:n palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

äiti haukkuu läskiksi Otavamedia Oy ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt.

16. Käyttöehtojen muuttaminen

brotorvet stathelle åpningstider Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Otavamedia Oy:n ylläpitämiin palveluihin, jollei sopijapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita.

krótki dialog po angielsku u lekarza Otavamedia Oy on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja sekä mahdollisia palvelukohtaisia ehtoja ilmoitettuaan muutoksista palvelun sivuilla hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

17. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

gassmann ag zürich Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää palvelun käyttöoikeutta taikka palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Otavamedia Oy:n kirjallista suostumusta.

remontin tekijän vastuu Otavamedia Oy:llä on oikeus siirtää palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä palvelusta mahdollisesti tehty sopimus samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle.

18. Erimielisyyksien ratkaiseminen

cordoba españa aeropuerto Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne Otavamedia Oy:tä vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajavalituslautakunnan ratkaisusuositusta.

19. Sovellettava laki

etsitään malleja turku Näihin käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

reichsführer ss uniform kaufen Suomen kattavin vanhemmuusmedia: hyötytietoa vanhemmuudesta, perheblogeja ja suosittu keskustelufoorumi. Tervetuloa viihtymään!

kotitalousvähennys määrä 2015 Seuraa
meitä: